Ny rapport om Norge og atomvåpenforbudet

Ny rapport viser at norsk tilslutning til FN-konvensjonen som forbyr atomvåpen ikke er et juridisk spørsmål, men et politisk.

26. september, på den internasjonale dagen for avskaffelse av atomvåpen, ble rapporten «The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons and its implications for Norway» lansert. Rapporten er skrevet av forskerne Gro Nystuen, Kjølv Egeland og Torbjørn Graff Hugo fra Folkerettsinstituttet, på oppdrag fra Norske leger mot atomvåpen.

Les hele rapporten her.