Appell til Biden og Putin

En appell til presidentene Biden og Putin i anledning deres høynivåmøte

Vi ser med stor optimisme frem til deres møte som representanter for verdens største atommakter. Vi håper at deres høynivåmøte 16. juni i Genève kan bidra til å gjenoppbygge gjensidig respekt og tillit mellom USA og Russland.  

Siden alliansen mellom Sovjetunionen og USA nedkjempet fascismen i 1945, har modige russiske og amerikanske ledere flere ganger uredd samarbeidet for å sette en stopper for den største risikoen menneskeheten står overfor: et kjernefysisk ragnarokk – intendert eller uintendert – som kan tilintetgjøre livet på planeten.

I deres samarbeid om å forhandle Ikkespredningsavtalen av 1968, bidro deres forgjengere til å begrense spredningen av det farligste våpenet som finnes. De forpliktet seg også til å avskaffe atomvåpen. En serie bilaterale avtaler har bidratt til å redusere antallet atomvåpen med mer enn 85 prosent. Og dere, president Putin og president Biden, har vist samme beslutsomhet ved å forlenge Ny-START, den viktigste av de gjenværende rustningskontrollavtalene.

Vi retter med dette en appell til dere om å vise den samme engasjement når dere møtes i Genève. Spesifikt håper vi dere vil:

  • Gjenta Mikhail Gorbatsjov og Ronald Reagans fellesuttalelse om at ”En atomkrig ikke kan vinnes, og aldri må utkjempes”.
  • Forplikte dere til en målrettet bilateral dialog med sikte på å redusere den overhengende atomrisikoen og å gjenoppdage målet om en verden uten atomvåpen.

Deres ansvar strekker seg langt utenfor deres egne lands grenser. Verdens øyne er på dere, og vi ser frem til deres suksess.

Vennlig hilsen,

Peter Bujis, chair of the Netherlands IPPNW 

Paolo Cotta-Ramusino, Secretary-General of the Pugwash Conferences

Sergio Duarte, president of the Pugwash Conferences

Alexandre Dynkin, Chair, Russian Pugwash Committee

William J. Perry, former U.S. Secretary of Defense

A General Vyacheslav Trubnikov, Institute of World Economy and International Relations) 

Joan Rohlfing, president of the Nuclear Threat Initiative.

Se full liste over signatarer her.