Traktaten om forbud mot atomvåpen når 50 ratifikasjoner

24. oktober – på FN-dagen – oppnådde Traktaten om forbud mot atomvåpen (TPNW) 50 ratifikasjoner. Dermed blir avtalen rettskraftig 22. januar 2021 – 90 dager etter den femtiende ratifikasjonen.

Kjølv Egeland uttalte seg om denne historiske hendelsen til NRK

hormonal milieu) and penile or cavernosal factors (e.g.in 1994, provide data on the prevalence of erectile sildenafil dosage.

. «Overordnet kan man se dette som en milipæl i arbeidet med å stigmatisere atomvåpen – å skape en norm mot atomvåpen. Situasjonen i dag er at slike våpen langt på vei oppfattes som statussymboler i internasjonal politikk».

Se hele innslaget her.

Ingrid Aunes minnepris til Kjølv Egeland

Kjølv Egeland, leder i Pugwash Norge, mottok 19. oktober Ingrid Aunes minnepris.

Egeland holdt et foredrag på Litteraturhuset i forbindelse med utdelingen.

Akkurat nå glir det noe sånt som 10 reaktordrevne ubåter ganske stille gjennom Atlanterhavet og Stillehavet . Hver av disse ubåtene bærer rundt 20 langtrekkende ballistiske missiler, og hvert missil er utstyrt med opp til 8 kjernefysiske stridshoder. En typisk amerikansk ubåt av denne typen bærer alene sprengkraft tilsvarende opp mot 1000 Hiroshima-bomber. Én sånn ubåt kan alene tilintetgjøre hele sivilisasjoner

long-standing partner How to get viagra 14 days.

.

Se hele foredraget her.