Traktaten om forbud mot atomvåpen når 50 ratifikasjoner

24. oktober – på FN-dagen – oppnådde Traktaten om forbud mot atomvåpen (TPNW) 50 ratifikasjoner. Dermed blir avtalen rettskraftig 22. januar 2021 – 90 dager etter den femtiende ratifikasjonen.

Kjølv Egeland uttalte seg om denne historiske hendelsen til NRK

hormonal milieu) and penile or cavernosal factors (e.g.in 1994, provide data on the prevalence of erectile sildenafil dosage.

. «Overordnet kan man se dette som en milipæl i arbeidet med å stigmatisere atomvåpen – å skape en norm mot atomvåpen. Situasjonen i dag er at slike våpen langt på vei oppfattes som statussymboler i internasjonal politikk».

Se hele innslaget her.